Over Henk-Jan

Mijn naam is Henk-Jan Prosman(1975) en ik ben Hervormd predikant te Nieuwkoop. Na mijn studie theologie in Utrecht, ben ik aan dezelfde universiteit aan een promotietraject begonnen. Dat resulteerde in 2011 in het proefschrift The Postmodern Condition and the Meaning of Secularity. A Study on the Religious Dynamics of Postmodernity.

Voordat ik in 2012 predikant werd, heb ik drie jaar als docent Godsdienst en Maatschappijleer gewerkt. Hiervoor heb ik de 1e graads bevoegdheid gehaald aan de Vrije Universiteit.

Hoewel ik bijna mijn hele leven in de pastorie heb gewoond, ontdekte ik pas toen ik zelf predikant werd hoezeer de predikant midden in de samenleving staat. Mijn academische onderzoek was altijd sterk gericht op de ontkerkelijking, maar als predikant merkte ik dat de kerk niet bepaald in de marge van de samenleving staat. Tegelijk groeide het ongenoegen over hoe er vooral in de media over kerk en christendom werd gesproken. Sindsdien probeer ik in verschillende media een ander verhaal over de kerk en de Nederlandse cultuur te presenteren.

Ook mijn politieke oriëntatie is hierdoor beïnvloed. Nog steeds leveren de kerken een grote bijdrage aan het sociale weefsel van onze samenleving. Met name in kleinschalige verbanden van dorpen en wijken is de kerk relevant. Veel politieke beleidsdoelen van de afgelopen decennia, zoals massa-immigratie en liberalisering, hebben dit enorm onder druk gezet. Maar ondanks de politiek is het er nog steeds! Vanuit deze observatie heb ik een zeker affiniteit met het populisme en conservatisme. Volgens mij spreekt hieruit namelijk een sterk democratisch besef: het primaat ligt bij de samenleving en niet bij de overheid.

Veel van de media-optredens, interviews en publicaties van de laatste jaren zijn op deze site verzameld.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier!