Publicaties

Publicaties van dr H.J. Prosman

Wetenschappelijke publicaties

Radical Romanticism: postmodern polytheism in Richard Rorty and John Milbank in International Journal of Philosophy and Theology, november 2018,1-18.

Lutherse predikanten in de Nederlandse Reformatie. De stadsreformatie van Woerden tussen lutherse en gereformeerde confessionalisering (1572 – 1586). In: Theologia Reformata (3) 2016.

Eén continue denkgeschiedenis? In gesprek met H.W. de Knijff over secularisatie. In: Kerk en Theologie, (2) 2015.

The Postmodern Condition and the Meaning of Secularity. A Study on the Religious Dynamics of Postmodernity. [Ars Disputandi Supplement Series vol. 4] Utrecht: Igitur 2011.

MA / Doctoraalscripties

De Koran in de klas? Over de educatieve bruikbaarheid van het project Bijbel en Koran. Amsterdam 2011. Bewerking gepubliceerd in: Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie. (4) 2011 , p. 67-72.

De koran in de kerk? Een casestudy over het gebruik van de koran in de
interreligieuze dialoog. Utrecht 2010. Afstudeerverhandeling PThU.

De ironische mens. Antropologische noties in de filosofie van Richard Rorty in confrontatie met wijsgerige antropologie van Charles Taylor. Utrecht 2002.

Bijdragen aan congressen

Postmodernism and Violence. John Milbank’s Theological Critique of Secular Reason. Conferentie Noster, Soesterberg, 23 april 2007.

Religion and truth after Metaphysics in Gianni Vattimo and Richard Rorty,
16th Biennial Conference of the European Society for the Philosophyof Religion, 1-4 september 2006 in Tübingen

Overige teksten

De verleiding van het goede. Over Martin Bosma’s boek ‘Minderheid in eigen land’. In: In de Waagschaal (8) 2016.

Het beeld van God in een tijd van terreur. In: Woord & Dienst (2) 2016.

Het pad raakt breder (Kerst bij Brodsky). In: In de Waagschaal, (1) jan. 2016.

David Pinto over vluchtelingen en integratie. In: In de Waagschaal, 3 dec. 2015 – Interview.

Maak van de predikant geen lastpost, in: Reformatorisch Dagblad, 6 nov. 2015.

Een intelligente provocateur. Matthias Flacius en de Nederlandse Reformatie. In: Reformatorisch Dagblad, 20 okt. 2015.

Toekomstnota PKN blijft onder de maat. In: Nederlands Dagblad, 17 okt. 2015.

De Holocaust in het Russische geheugen. In: In de Waagschaal, jun. 2015.

Agamben, Crisis en Secularisatie. In: Profetisch Perspectief, jun. 2015.

Een hommage aan de Universitair Docent. Over John Williams’ roman Stoner. In: In de waagschaal, okt. 2014.

Misleidende verhalen over secularisatie. In: Nederlands Dagblad, 3 okt. 2014.

Nederlandse Lutheranen als godsdienstige minderheid. In: Ecclesia, jan. 2014.

Predikanten in oorlogstijd. In: Ecclesia feb. 2013.

Jodenmoeheid. Manfred Gerstenfeld over Nederlanders, Joden en de Holocaust. In: In de Waagschaal, 2012.

Bezwaren tegen de geest der eeuw. John Milbank over gerechtigheid en christelijk-sociaal denken. In: Denkwijzer (3) 2011.

Henk Vreekamp, De tovenaar en de dominee. In: In de Waagschaal (14) okt. 2011.

Eindeloze rivaliteit. Twee dubbelportretten over broederschap en rivaliteit: Gerard en Karel van het Reve & Gianni Vattimo en René Girard. In: In de waagschaal, (5) 2009.

Elie Wiesels getuigenis van de Holocaust. In: Israël Actueel, (4) 2009.

De predikant moet academicus blijven. In: Nederlands Dagblad, 1 nov. 2006.

Globalisering als uitverkoop. Over econome Noreena Hertz. In: Impact Magazine, 2005.

De christelijke, seculiere samenleving, In: Impact Magazine, (5) 2005.

The Cambridge Companion to Postmodern Theology. In: Ars Disputandi (4), 2004.

André Brink. De andere kant van de stilte. In: Metro, 8 sep. 2003.