André Brink, De andere kant van de stilte

André Brink is sinds jaren één van de meest prominente Zuid-Afrikaanse schrijvers. Hij heeft met De andere kant van de stilte een historische roman geschreven die de lezer meeneemt in een even aangrijpend als afschrikwekkend levensverhaal.

naamloos

De hoofdpersoon is het Duitse weesmeisje Hanna X. Zij wordt aan het begin van de 20e eeuw verscheept naar de Duitse kolonie in Zuid-West Afrika, het huidige Namibië. Daar zal zij zich ten dienste stellen aan kolonisten die dringend behoefte hebben aan vrouwen. Daar eenmaal aangekomen blijkt haar verblijf beslist geen exotische sprookje. Al gauw wordt ze afgedankt en onder barbaarse omstandigheden opgesloten in Frauenstein, een vrouwengevangenis in de woestijn. In het eerste deel van de roman beschrijft Brink de vernederingen en mishandelingen die het meisje worden aangedaan. In het tweede deel vertelt hij hoe Hanna X in opstand komt tegen haar onderdrukkers

De andere kant van de stilte is als historische roman zeer geslaagd. Het is een confronterende schildering van de gruwelijke kant van het koloniale verleden. Soms verzandt het boek in uitputtende beschrijvingen van gruweldaden en deze eenzijdigjeid gaat dan ten koste van de literaire kwaliteit. Het zijn met name de beschouwingen over lijden, vernedering, wraak en de rol van de God, die het verhaal meer diepgang geven. De andere kant van de stilte is een wreed, zelfs luguber boek. Voor wie daar tegen kan heeft het boek veel te bieden.

André Brink, De andere kant van de stilte. (Meulenhoff, 2003)

Deze recensie verscheen in Metro, 8 september 2003

ontwikkeld door Accent Interactive